ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน

ทีม MCATT เยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม ก่อนกลับบ้าน
…………………………….
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยาจิตใจ

ประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้านเพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต

การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ  ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย

เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 24 ราย)

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 34 ราย)
Cr: กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา