13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg 13 191 KB 27
Scroll to Top