105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 ก.ย. 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นประธาน ในกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย” เป็นวันสำคัญของชาติ และเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติและในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย (ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460) และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top