ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระทำของน้ำมือมนุษย์ในพื้นที่ตำบลวัฒนานคร

ทีม MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระทำของน้ำมือมนุษย์ในพื้นที่ตำบลวัฒนานคร
………….
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) จาก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้แทนจากเทศบาลวัฒนานคร และอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ดำเนินการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระทำของน้ำมือมนุษย์ในพื้นที่ตำบลวัฒนานคร จำนวน 23 หลังคาเรือน 95 คน ได้รับการประเมินความเครียด จำนวน 23 คน ไม่พบภาวะความเครียด
Cr: ข้อมูล/ภาพ : กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png MCATTวัฒนานคร 58 KB 22
Scroll to Top