รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
(60บ/ชม. ปฎิบัติงาน7/วัน)
2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
(50บ/ชม. ปฎิบัติงาน7/วัน)
>> อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดดังนี้
ปฏิบัติกลุ่่มงานเภสัชกรรม

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รายคาบ 49 KB 24
Scroll to Top