โครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2566)

     วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2566) กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายจิรพงศ์ วิรัช หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ คือ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระพุทธรูป รำวงย้อนยุค การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ณ อาคารแก้วกัลยาณ์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
#วันสงกรานต์

Scroll to Top