เรียนผู้ติดตามเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์”

เรียนผู้ติดตามเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์”

เนื่องด้วยเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์” ประสบปัญหาการถูกคุกคามทางไซเบอร์

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่ข้อมูล และข้อความขณะนี้ไม่ได้ดำเนินการจากทีมแอดมินเพจแต่อย่างใด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

แอดมินเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์”

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg ทีมแอดมิน 894 KB 22
Scroll to Top