เปิดรับสมัคร พกส. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หญิง จำนวน 1 อัตรา

>> ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป
>> อายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ

สอบถาม 0 3726 2982
รายละเอียดดังนี้
รับสมัครผชล.ต.ค.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerAN-M-G 104 KB 41
Scroll to Top