เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา(ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
………..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

– วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ค่าตอบแทน 80.- บาท/ชม.
– ปฏิบัติงานวันละ 7ชม.
– อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

รายละเอียดดังนี้
นวก.สาธารณสุข มี.ค.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รับสมัคร-นวก66 250 KB 73
png รับสมัคร-นวก66 244 KB 46
Scroll to Top