เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น และกองสวัสดิการสังคม ได้มติที่ประชุม คือ พื้นที่จัดตั้งคณะทำงานดูแลเฉพาะกิจ ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องการเสพซ้ำที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทุกวันอังคาร หากมีพฤติกรรมรุนแรง ลักทรัพย์ เสพยาเสพติด ให้ญาติแจ้งตำรวจคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

Cr: POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png SMIV1 145 KB 16
Scroll to Top