เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
………………………

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพลาย มั่นยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลตาพระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา รพ.สต.โคกแจง สถานีตำรวจภูธรทัพไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติลงเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรักษาต่อเนื่องในระบบยาใจใกล้บ้านส่งยาให้รพ.สต.โคกแจงรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

Cr: POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png SMIV 74 KB 19
Scroll to Top