เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นประธาน พร้อมด้วยกำนันตำบลวัฒนานคร  ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติ การรักษาต่อเนื่อง รพ.วัฒนานครรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

Cr: POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ปกเว็บ 98 KB 21
Scroll to Top