เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดย มี นายประจวบ วงศ์สมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยวเป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนตำบลไทรเดี่ยว โรงพยาบาลคลองหาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด รพ.สต.หนองแวง และอบต.ไทรเดี่ยว ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลือญาติโดยจะลงเยี่ยมเสริมกำลังใจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ในการพาเขารับการตรวจรักษาตามนัด อบต.ไทรเดี่ยวจะสนับสนุนรถยนต์พามาตรวจทุกครั้ง และหากเริ่มมีอาการกำเริบเพื่อนบ้านจะแจ้งให้จนท.รพ.สต.หนองแวง และ สภ.คลองหาด เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะทดลองให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในชุมชน ครั้งละ 2 สัปดาห์

Cr: POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png SMIV 66 KB 20
Scroll to Top