เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย มีพ.ต.ท.สิริบัญชา ขอบใจ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนตำบลไม้เค็ด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี รพ.สต.ไม้เค็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และอบต.ไม้เค็ด ได้มติที่ประชุมดังนี้ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดูแลผู้ป่วย เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและญาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุก 2 สัปดาห์ และตำรวจร่วมกับผู้นำชุมชนนำผู้ป่วยเข้าโครงการชุมชนบำบัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อส่งเสริมการหยุดเสพยาเสพติด ในกรณีที่อาการเปลี่ยนแปลงให้มารดาแจ้งตำรวจที่จุดตรวจใกล้บ้านได้ทันทีเพื่อนำสู่ระบบการรักษา และการรักษาต่อเนื่องเป็นระบบยาใกล้บ้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับ รพ.สต.ไม้เค็ด
ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy,POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerMeetingSMIV 212 KB 27
Scroll to Top