เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสว่าง แก้วโกมล รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วยเป็นประธาน มี ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมมีมติดังนี้ ผู้นำชุมชนร่วมกับสาธารณสุขดูแลเรื่องการรักษาต่อเนื่อง โดยเทศบาลสนับสนุนเรื่องการเดินทางตรวจรักษาตามนัดต่อเนื่อง
ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, poyjung

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerMeetingCC 160 KB 18
Scroll to Top