เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสถิตย์ ถาวรศิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เป็นประธาน มีกำนันตำบลหันทราย ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมพื้นที่นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนัน หน่วยงานสาธารณสุข ลงเยี่ยมให้กำลังใจญาติและประเมินปัญหาของญาติเพื่อให้ได้รับการรักษาและให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, poyjung

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerMeeting 51 KB 21
Scroll to Top