พื้นที่รับผิดชอบ

เมนูเกี่ยวกับ

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ  สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด