หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

………………..
เช้านี้(21ม.ค.65)พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำสมาชิก พอ.สว.ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒนานคร โดยนพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.ห้วยชัน และ ศตม.32 สระแก้ว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการช่วยเหลือ รักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บ้านระเบาะหูกวาง บ้านห้วยชัน และบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เยี่ยมชมให้กำลังใจตามจุดให้บริการ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว