สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ

การพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ
1. ระบบ QR CODE ผ่าน Line ID : @nhso
2. ระบบ ERM
3. ระบบ New Authen
4. ระบบ API Check Authentication Status

ขอความร่วมมือ
ผู้รับบริการทุกท่าน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png สปสช 184 KB 10