สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ

การพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ
1. ระบบ QR CODE ผ่าน Line ID : @nhso
2. ระบบ ERM
3. ระบบ New Authen
4. ระบบ API Check Authentication Status

ขอความร่วมมือ
ผู้รับบริการทุกท่าน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png สปสช 184 KB 22
Scroll to Top