ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ

ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ
……….

13 ธันวาคม 2564 ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย งานสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสอบสวนโรคญาติผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ psychological autopsy ในเขตพื้นที่ อำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 2 ราย และครอบครัวผู้พยายามฆ่าตัวตาย 1 ราย

cr:จ๋าจ๋า

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png MCATT_สอบสวนโรคฆ่าตัวตาย-13-ธ.ค.64 1 MB 70
Scroll to Top