ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและสอบสวนโรคผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ

………………
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมากฝ้าย ได้ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจและ

สอบสวนโรคผู้พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ psychologi-cal autopsy ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 ราย

Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerMeeting3 56 KB 22
Scroll to Top