ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

……………………….

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมจิตเวชชุมชนลงเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ บ้านผู้ป่วยเขตตำบลหนองแวงและตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมผู้นำชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หนองเทา สภ.วัฒนานคร สภ.บ้านทับใหม่ อบต.หนองแวง และอบต.โนนหมากเค็ง โดยพบผู้ป่วยทั้ง 2 ราย อาศัยอยู่ภายในบ้านอาการไม่ดี 1 ราย ผู้ป่วยชายเนื่องจากกำลังดื่มสุราอยู่นอนไม่หลับจึงประสานพื้นที่พาเข้ารับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ผู้ป่วยหญิงพบอาการดี รับประทานยาต่อเนื่อง ขอรับยาผ่านระบบยาใจใกล้บ้านต่อเนื่อง

Cr ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, POYJUNG

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png SMIV2 64 KB 10