ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566
…………
22 มีนาคม 2566 นายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลในงานวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร
เพื่อร่วมตระหนักถึงคุณค่า ความดี เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน
#วันอสม._แห่งชาติ
Cr: เลขาเจี๊ยบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ฉากหลัง 579 KB 10
png ฉากหลัง 576 KB 13
Scroll to Top