ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566
……..
1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ออกบูธสถานี “วัดใจ เติมพลัง” ใน
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566
ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑล ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เป็นคืนที่ 6 ของงาน ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กๆด้วยการ”ระบายสีปูนพลาสเตอร์”
และ Mental Health Check In สำหรับผู้มาเที่ยวในงาน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png สถานี 180 KB 18
png สถานี 180 KB 17
Scroll to Top