ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์” หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา

ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์” หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา
……….
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด
หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา” และหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์”
เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดในสถาพยาบาล
ป้องกันปัญหาความรุนแรงจากผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง ให้ได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น
นำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ
ในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Cr:เลขา✨JAN✨

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ร่วมเปิดหอพระ 666 KB 24
Scroll to Top