รับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดดังนี้
พนักงานราชการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerComp 120 KB 15