รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้

พยบ.มี.ค.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รับสมัครพยาบาล 126 KB 24
Scroll to Top