รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
……………..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) 1 อัตรา
>>วุฒิ ม.3-ม.6
>>เงินเดือน 7,590 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565
ช่วงเวลา 09.00-15.30 น.
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top