รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

รับสมัครเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
เงินเดือน 10,200 วุฒิ ปวส.เกษตรศาสตร์ หรือศิลปกรรม (เท่านั้น)

รายละเอียดดังนี้