รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ หลายอัตรา
รายละเอียดดังนี้