รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ การผดุงครรภ์ชั้น1)
ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
จบชั้นมัธยมตอนต้น(ม. 3) ขึ้นไป
ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -12 กรกฎาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top