รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วุฒิปวส. สาขาการเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คาบละ 60 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31ตุลาคม 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มมิถุนายน -8กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top