รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และคัดเลือกเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.)
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top