รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
………..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้