รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รายละเอีดดังนี้

ประกาศรับพยาบาล

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Baner-Job 8 KB 18
png Baner2 103 KB 41