รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รายละเอีดดังนี้

ประกาศรับพยาบาล