รับสมัครพยาบาลวิชชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชชาชีพ 2 อัตรา
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชชาชีพ
– อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท
ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ
– ฉ .11 เดือนละ 2,200.-
-OT เวรละ 600.- บาท (10 เวร/เดือน)
– ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก เวรละ 200.-

-รับสมัครตั้งแต่ 1-10 ก.พ. 66

รายละเอียดดังนี้
พยบ. ก.พ.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Nurse3 129 KB 35
Scroll to Top