รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

1. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

>>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

>>ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -20 กรกฎาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top