รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ช) 1 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท /เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
>> วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
>> มีสัญชาติไทย
>> อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
รับสมัครระหว่าง วันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร
0 3726 2982 ในวันเวลาราชการ

ดังรายละเอียด

Scroll to Top