รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
………..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา(ชาย 2,หญิง 1)
รายละเอียดดังนี้