รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
…..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) วุฒิ ม.3-ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท
2. ตำแหน่ง จพง.ธุรการ วุฒ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top