รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
>>ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
>>อัตราค่าจ้าง 560.- บาท/วัน
>>อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์
>>ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
นวก.พัสดุ 24พ.ย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Job2 62 KB 58
Scroll to Top