รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา(560บาท/วัน)
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
วุฒิ ปริญญาตรี
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดดังนี้
นวก.พัสดุ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png พัสดุ 40 KB 20
Scroll to Top