รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนายช่างไฟฟ้า
– วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
– ค่าตอบแทน 11,500.- บาท/เดือน
– อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

รายละเอียดดังนี้

นายช่างไฟฟ้า 20ก.พ.66

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รับสมัครช่างไฟฟ้า66 430 KB 27
png รับสมัครช่างไฟฟ้า66 428 KB 22
Scroll to Top