รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
พยาบาล 30-11-65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Job2 62 KB 58
Scroll to Top