รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ช)1 อัตรา
และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ญ)1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
ผชล. 22พ.ย.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รับAN-M-G 121 KB 29
Scroll to Top