รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

รายละเอียดดังนี้

พยบ. 22พ.ย.65

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png Baner2Nurse3 115 KB 33
Scroll to Top