รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปและพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

>>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

>>ได้รับวุฒิปริญญา ทุกสาขา

>> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์

2. ตำแหน่ง พนักงานประขำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

>>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

>>มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6(ม.3-ม.6)

>> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดดังนี้