รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการ(เพศชาย)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ(เพศชาย)
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top