รวมพลัง “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

รวมพลัง “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

………………………
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต และสามารถเข้าสู่ช่องทางการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว โดยกิจกรรมประกอบด้วยชุดนิทรรศการ สถานี “วัดใจ” ด้วยการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต สถานี “เติมพลัง” บริการน้ำดื่มสมุนไพรประกอบด้วย น้ำแก่นฝาง น้ำอัญชัญ และน้ำตะไคร้ใบเตย เพื่อเติมพลังสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สถานี “ใส่ใจ” ด้วยกล่องอารมณ์ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการกับอารมณ์เบื้องต้นอย่างถูกต้อง สถานี “ส่งต่อ” ด้วยการต่อจิ๊กซอ ให้เห็นถึงความมือร่วมแรงกันในการดูแลสุขภาพจิตทุกภาคส่วนให้สังคมมีความสุข สถานีคลายเครียดด้วยเครื่อง วีอาร์ (VR) ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ และสถานี “คลายเครียด” ด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าสำหรับผู้รับบริการเพื่อการผ่อนคลาย โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรัมย์ บุคลากรโรงพยาบาล และผู้รับบริการ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่1-7 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png วัดใจ-เติมพลัง-สังคมมีสุข 142 KB 24
Scroll to Top