พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รองผู้ว่าราชการสระแก้วเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551
………………………..
วันที่ 5 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน และนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการและอนุกรรมการ ณ ห้องสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วย และนายแพทย์พรรธนภ ตันฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6
cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png กลไกทางกฎหมาย-ก.ย.65 1 MB 17